Имейл

hlbg.com@gmail.com

Category: Блог

Отводняване на сутерени с HL77 и HL70

Предотвратяването на подприщване от уличната канализация се причислява към една от най-трудните задачи на сградното отводняване. HL се посвещава на тази задача със серия изпитани във времето

Read More »

Зелено е на покрива с HL635N

Зелените покриви са полезни за микроклимата, оптимизират баланса на дъждовната вода и повишават благосъстоянието на жителите Изменението на климата е предизвикателство и има много аспекти.

Read More »

Отводняване на тераси от HL

При малките допустими височини на подовите конструкции на повечето тераси често съществува и условието оттичането на водоприемника да става хоризонтално. Тогава важен критерий е подовият водоприемник да

Read More »

Плосък покрив!? Допълнителна защита при водоприемник със странично оттичане HL68 + HL163.1

Често при отводняването на плоски покриви или покрив-тераси се налага водоприемника да бъде със странично отвеждане на дъждовната вода. Тогава неминуемо хоризонталната отводна тръба на

Read More »