Имейл

hlbg.com@gmail.com

Вътрешното тяло на климатика капе? Каква е най-честата причина?

Течът от климатик може да e предизвикан от различни проблеми. Понякога това се дължи на дефектни уплътнения на маркуча, спукана връзка или запушване на маркуча за конденз, но двойният сифон е номер едно. Открийте как неправилното насочване на шлауха за конденз води до щети от вода и какви стъпки можете да предприемете, за да разрешите този проблем.

Има различни видове климатични системи, които работят по различен начин. Докато централните сградни климатични и вентилационни системи се използват за големи обществени сгради, сплит системите за климатизация стават все по-популярни в по-малки офиси или частни домакинства.

Как работят сплит климатиците?

Сплит климатичните системи се разделят на външно и вътрешно тяло (често наричано „климатично тяло“). Охлаждащата течност се охлажда във външното тяло и се транспортира до вътрешното тяло чрез охлаждащи кръгове. Там топлият въздух се охлажда чрез охлаждащ регистър – през който тече охлаждащата течност – и се издухва в съответните помещения чрез вентилатори. В сравнение с търговските и промишлени климатични и вентилационни системи, при сплит климатичните системи студеният въздух не се транспортира през вентилационни тунели, а по-скоро стайният въздух във вътрешното тяло се охлажда чрез циркулация.

Защо и как трябва да се изпразни един климатик?

Когато топлият въздух се охлади, се образува конденз. Тъй като въздухът в сплит модулите се охлажда директно в климатичния модул, в него също се образува конденз и следователно трябва да се отвежда. Кондензатът, който се образува върху охлаждащия регистър, капе в тава за отцеждане и се насочва хоризонтално към страничен изход. Там кондензатът трябва да се насочва през маркуч или тръба, от която да изтича в кондензен сифон. Кондензният сифон предотвратява влизането на канализационни газове или неприятни миризми в устройството. Скритият сифон HL138N предлага най-доброто решение за отводняване на климатични системи. Той е лесен за поддръжка, лесен за планиране и инсталиране. Интегрираната топка в касетата на сифона, предпазва безопасно лошите миризми в жилищното пространство.

Какво се има предвид под двойно сифониране?

Двойното сифониране се дължи на неправилно насочване на маркуча за конденз. Ако се използват гъвкави маркучи, може да се случи те да провиснат и да няма подходящ наклон между устройството за конденз и сифона за конденз (вижте илюстрацията). В увисналия маркуч се създава водна възглавница. Въздухът не може да излезе през нея – тя вече действа като сифон.

Така въздухът се задържа между първия (нежелан) сифон и втория монтиран сифон за конденза (оттук и английското „airlock“). За да се преодолее това съпротивление, нивото на водата се повишава до такова, при което динамичното налягане на водата избутва въздушната възглавница през сифона на устройството и след това отпадната вода може да изтече по естествен път. В повечето случаи обаче необходимата височина между климатика и „нежелания“ сифон не е налична и кондензът прелива във ваничката за отцеждане на сплит модула – и често причинява значителни щети от вода.

Каква може да е причината за капенето на климатика ми?

Чрез воден „нежелан сифон“ в шлауха за конденз в комбинация със сифона за конденза се  причинява „двойно сифониране“ и водата излиза от вътрешното тяло.

Как да избегна двойно сифониране?

В най-добрия случай се монтират твърди тръби с достатъчен вътрешен диаметър (напр. DN32) и непрекъснат градиент в посоката на потока за отвеждане на конденза. Ако се използва гъвкав маркуч за кондензат, важно е да се гарантира, че и тук наклонът е непрекъснат. (Когато инсталирате кондензния сифон HL138N, следвайте нашите инструкции за монтаж).

Правилен монтаж на HL138N с твърда тръба и непрекъснат наклон

Как мога впоследствие да реша проблема с изтичането на вода от климатика в резултат на двойно сифониране?

Професионално решение може да се постигне впоследствие с доста усилия. Водосъбирателят преди сифона трябва да се отстрани и да се създаде непрекъснат наклон от климатичния модул към сифона. Сифонът може да бъде разположен и вътре в устройството. В този случай проблемът може да бъде решен с малко усилия. Обикновено е достатъчно да монтирате тялото на климатика малко по-високо, за да създадете кондензна линия с непрекъснат наклон.

Вътрешно тяло на климатик, при което кондензният шлаух вече е увиснал вътре в устройството.