Имейл

hlbg.com@gmail.com

Воден затвор PRIMUS blue- начин на функциониране

Новата система за предотвратяване на каналните миризми в банята, PRIMUS blue е патентован хибриден воден затвор от нов тип, който работи с или без вода в него. Допълването на подовия сифон с вода вече не е необходимо!

Известният стар проблем – проникването на канални миризми през подовия сифон – вече остава в миналото.

Начин на действие:
вижте в кратък клип: Primus blue in action

Primus blueфункция

При протичане на водата от душа поплавъка (a) се
повдига от водното налягане

Ако подаването на вода е спряно, поплавъка (a)
затваря леглото на вентила и така водния затвор
остава в сифона
При вакуум от канализацията, водния затвор заедно
с теглото на поплавъка (а) предотвратяват
изпразването на сифона
Когато водата в затвора се изпари, тогава традиционните водни затвори пропускат каналните миризми в помещението – и започва да вони! Primus blue предотвратява това, понеже поплавковото тяло ляга върху вертикалната отточна тръба и я уплътнява, като спира каналните газове!

Приложения на системата PRIMUS blue

HL90Prblue или HL541Предимства на HL541HL541i
Подов сифон за баня, 57 mm дълбочина в замазката с интегрираната система Primus blue, 62 mm дълбочина в замазкатаДизайнерски сифон за баня