Имейл

hlbg.com@gmail.com

С плочи на плътна фуга_HL310N.2, вертикален