Имейл

hlbg.com@gmail.com

С плочи на плътна фуга_HL3100TH, вертикален