Имейл

hlbg.com@gmail.com

HL80.3 + HL83.P (DN50), за хидроизолация от РVC

Продуктите, предлагани от нас, са сертифицирани по системата за качество ISO 9001, произвеждат се по съществуващите евро-норми 

Вие сте тук:

HL80.3 + HL83.P (DN50), за хидроизолация от РVC

Допълнителна информация

Диаметър отводна тръба

Мощност
Отводнявана площ при интензитет на дъжда 300 l/s.ha, c=1

Посока на оттичане

Свързване към тип хидроизолация

ДЕБИТ (max) при 35мм воден слой

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в ПОКРИВА

Монт дълб на тялото, без хидроиз

Клапа против миризми

HL80.3, DN50/75 Воронка, с листоуловител

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в ПОКРИВА

Посока на оттичане

Мощност
Диаметър отводна тръба

,

ДЕБИТ (max) при 35мм воден слой

Отводнявана площ при интензитет на дъжда 300 l/s.ha, c=1

Монт дълб на тялото, без хидроиз

Клапа против миризми

HL83.P Гарнитура за хидроизолация от PVC

Свързване към тип хидроизолация

Описание

1. HL80.3 Водоприемник DN50/75, фланец за хидроизолацията (но без гарнитура), с дебит 1,00 l / s, отточна тръба на шарнирна връзка, листоуловител. Тип продукт HL Hutterer&Lechner HL80.3 или еквивалент. При свързване към хидроизолация е необходимо да се използва подходящ продукт за връзка с хидроизолация.
2. HL83.P Гарнитура от PVC за PVC хидроизолации d 287 мм  към подовите сифони серии 70, 80, 90, 92, 300, 304, 310N, 510N, винтове, гумен уплътнител за фланеца.

DXF, JPG, TIF и техн. чертеж на PDF (В страницата надолу кликнете бутона Downloads)

Запитване за

HL80.3 + HL83.P (DN50), за хидроизолация от РVC