Имейл

hlbg.com@gmail.com

HL Perfect отводняване на покриви на подземни и етажни паркинг площи

В проектирането и изпълнението на големи площадки, подземни и етажни паркинги, както и покривни тераси, от голямо значение е темата дъждовно отводняване, заради все по-интензивните, но кратки валежи.
С нашата серия сифони HL Perfect бихме искали да ви разясним приложното и комбинационно разнообразие на нашата програма.

Изчисляване на подходящия брой подови сифони
Ние препоръчваме като оразмерителна база да се вземе интензитета на оразмерителния дъжд, според EN12056 при мин. 400 l/(sec. х ha).

Изравняване нивото на решетката на сифона с  нивото на подовата настилка
При монтажа и свързването на сифоните възниква честия проблем, че нивото на финишната настилка, а понякога и нейния тип все още не са установени.
Това означава, че при монтажните работи, окончателното регулиране на сифона по височина на практика е почти невъзможно. Затова ние препоръчваме сифон, изпълнен от две части. При първия етап на монтажа, тялото на подовия сифон се свързва към канализационната тръба и по този начин се използва в строителните фази като временен отводнител. След като са известни следващите слоеве на  подовата конструкция (асфалт, бетон, паркинг-елементи и др.), тогава може наставката на подовия сифон чрез лесно срязване да се нивелира до вече установеното ниво на настилката. По този начин значително се улеснява и оформянето на подходящите наклони към сифона.
Това позволява изпълнението и на т. нар. „топли покривни конструкции“ за покривите на подземни гаражи.

Класове на натоварване

При избора на подови сифони е задължително да се обърне внимание на изисквания клас на натоварване според EN1253. С нашата серия сифони Perfect, в зависимост от материала на решетката, респ. на рамката за решетката, вие можете да покриете класове на натоварване A15, B125, H1,5, K3, L15 и  M125. При полагането е също много важно, да се обърне внимание на подготовката на стабилна подложка за рамката на подовия сифон. С това се установява едно равномерно разпределяне на вертикалните усилия към целия сграден фундамент.

Подходящи ли са пластмасовите подови сифони също и за асфалтови настилки?

Предимствата на пластмасовите сифони, а именно малкото им тегло и по този начин лесното им полагане, са достатъчно известни. Чрез комбинацията от пластмасово сифонно тяло с масивна решетка и рамка от чугун, напълно е безпроблемно да се работи директно в контакт с горещи асфалти с високи температури. Чугунената рамка на подовия сифон издържа на тези температурни натоварвания.

Затвор срещу канални миризми

По принцип дъждовната вода трябва да се отвежда според стандарта DIN1986100 само в дъждовна канализация или в дъждоприемни шахти. Все пак, ако това не е възможно, тогава при заустване в смесената канализация минималното изискване е да се предотврати излизането на канални газове чрез затвор против миризми. За вътрешни зони се предлага традиционен воден затвор, а за външни приложения препоръчваме „сух“ затвор, който не задържа вода, която може да замръзне.