Имейл

hlbg.com@gmail.com

Вентилационни клапи HL за сградна канализация

Днес вентилационните клапи (вакуум клапи) са един стабилно установен компонент в канализационните системи. Задачата на клапите е да предотвратят появата на вакуум в гравитачната канализационна система, като същевременно не допускат достъп на канални газове в сградата.

Защо ми е необходима вентилационна (противовакуумна) канализационна клапа?

При отичане на отпадните води в канализационната система възниква вакуум, който може да изсмуче водните разтвори в сифоните, след което се появяват каналните миризми в помещението. Вентилационните клапи се грижат за необходимото изравняване на налягането в системата и предотвратяват неприятните странични ефекти като бълбукане, изсмукване на водата, а оттам и неприятните миризми от сифоните. Клапите могат да бъдат монтирани с малко разходи.

Трябва ли Вертикалния Канализационен Клон (ВКК) да се отвежда над покрива?

Да, най-малко един клон следва да се изведе над покрива, който осигурява достатъчна вентилация и по този начин се предотвратява повишаване на налягането от леките канални газове в канализационната система (стандарта ÖNORM B2501 важи също и за пасивни къщи).

Кога би могло/трябва да се използват вентилационни клапи?

Хоризонталните тръбни отводни отклонения, които са отдалечени повече от 4 м от ВКК, трябва или да се вентилират допълнително, или да се вентилират с вентилационна клапа в зоната на последната отводнителна точка. HL905N, поради компактния си размер, може да се монтира и в щендерна стена за гипсокартон.

За ВКК: Когато не е възможно вертикалния канализационен клон да се отведе над покрива, освен първия клон от страна на уличната канализация, можете да вентилирате всеки следващ клон с подходяща вентилационна клапа.

Къде се монтират вентилационните клапи за вертикален канализационен клон?

Върху последната точка за отводняване (например над най-високата тоалетна, което ви дава предимството тръбата да не преминава през мансардния етаж). Вентилационните клапи се монтират винаги вертикално.

Вентилационните клапи трябва да се монтират на места, където да е осигурено достатъчно подаване на въздух от околното пространство. Местата за прилагане се избират и като се вземе предвид при каква температура ще работи клапата, според DIN1986-100 и в съответствие с EN12380. Вентилационната клапа HL900N и HL905N попадат в категорията А1, най-взискателния температурен обхват между -20°C до +60°C.

Могат ли вентилационните клапи да се монтират в канализационни системи с фекални помпи?

Не, фекалните помпи трябва да се свържат към главна вентилация, която има излаз над покрива.

За повече информация – Hutterer & Lechner.