Имейл

hlbg.com@gmail.com

Серия тръбни преходи за сутерени с хидроизолационен маншет

Стената на сутерена не трябва да бъде влажна. Понякога това е решаващ критерий за изискването към сухи помещения.

По принцип всички конструктивни елементи на сградите, които контактуват с почвата, трябва да се хидроизолират срещу влага с битумни, PVC мембрани или други подходящи покрития. Когато трябва да се изведе тръба или кабел през стена или бетонна плоча, необходимо е да се свърже тръбата към хидроизолацията.

Това изпълнение е по-добро, отколкото да се свързва тръба към бетонната конструкция на сградата.

Така се предотвратява проникването на вода или влага между прокараната тръба и хидроизолацията на стената на сутерена. Тъкмо на това невралгично място е особено важно връзката между хидроизолация и тръба да бъде абсолютно сигурна.

Приложение

За хидроплътна връзка между тръба, преминаваща през стена на сутерен и сградната хидроизолация, за защита срещу почвена влага в съответствие с DIN18195-4.

Продуктът HL800(P)/160 може да се комбинира с универсалния редуктор за тръби и кабели от серията HL801. По този начин е възможно преминаването на неизолирани тръби, електрически кабели, газопроводи, водопроводи, тръбни изводи от термопомпи и т.н с размери от 8 до 52 мм през хидроизолацията на стената на сутерена.

Тръбните преходи могат да се използват и за вертикални тръби.

При диаметри на тръбите, различни от стандартните DN40/50/63/75/110/125/160, е на разположение Калкулатор за необходимите щуцери за универсалния редуктор HL801, който можете да отворите тук.

Монтаж

Условията за монтажа са:
– гладка външна повърхност на преминаващата тръба (кабел) и неподвижно стабилизиране на тръбата към стената (плочата).
– Водоустойчив е до максимално отклонение от +/- 10% от правия ъгъл.
– Тестван е за водоплътност до 6 м воден стълб (0,6 bar), а също и за вода под налягане (сертификат от OFI Gutachten Nr. 400.264-1).
– Стабилната пластмасова гайка притиска уплътнението здраво върху тръбата и го предпазва от обратния насип.
– Поради гъвкавото изпълнение на хидроизолационния маншет е възможно той да се огъва в близост до стенни ъгли и ниши.

За повече информация – Hutterer & Lechner.