WC - стоящи седала, на 90°

HL205

Kоляно за клозетни седала, DN110, бяло

Препоръчителна цена:22,69 лв без ДДС

HL224.1

Коляно за клозетно седало-VARIO, DN110 и закрепване

Препоръчителна цена:92,26 лв без ДДС

HL224.WE

Коляно за клозетно седало-VARIO, DN110

Препоръчителна цена:46,20 лв без ДДС