РЕВИЗИЯ ЗА ВЪНШНИ ВОДОСТОЦИ - С шарнирно съединение на отточната тръба

HL600N

Нова Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125

Препоръчителна цена:265,74 лв без ДДС

HL600NHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

Препоръчителна цена:265,74 лв без ДДС

HL600NGHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

Препоръчителна цена:338,16 лв без ДДС

HL600NG

Ревизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от ...

Препоръчителна цена:338,16 лв без ДДС