ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - За пластмасови тръби

HL98

Ревизионен капак DN110 за пластмасови тръби

Препоръчителна цена:418,50 лв без ДДС