ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Отводнявана площ при свободно оттичане