ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - СВЪРЗВАНЕ С ХИДРОИЗОЛАЦИЯ