ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Дебит при свободно оттичане