ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - 149мм

HL64.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:535,22 лв без ДДС

HL64.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:535,22 лв без ДДС

HL64.1BH

Воронка DN75/110 с битумна мембрана и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:639,21 лв без ДДС

HL64.1H

Воронка DN75/110 с битумна мембрана и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:571,30 лв без ДДС

HL64BH

Воронка DN75/110 с битумна мембрана за използваем ...

Препоръчителна цена:394,52 лв без ДДС

HL64H

Воронка DN75/110 с битумна мембрана за неизползваем ...

Препоръчителна цена:327,97 лв без ДДС

HL64P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за използваем ...

Препоръчителна цена:313,21 лв без ДДС

HL64P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:313,21 лв без ДДС

HL64F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,19 лв без ДДС

HL64F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,19 лв без ДДС

HL64.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:558,82 лв без ДДС

HL64.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:558,82 лв без ДДС

HL64BP/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:364,12 лв без ДДС