ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - от 6 до 8,0 l/s

HL64.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:481,14 лв без ДДС

HL64.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:481,14 лв без ДДС

HL62.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:357,76 лв без ДДС

HL62.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP, с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:357,76 лв без ДДС

HL62.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:399,22 лв без ДДС

HL62.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:399,22 лв без ДДС

HL62P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:217,58 лв без ДДС

HL62P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:217,58 лв без ДДС

HL63.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател, дебит 6.48 ...

Препоръчителна цена:477,74 лв без ДДС

HL63P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за LT ламарина, дебит 6.48 l/s

Препоръчителна цена:440,04 лв без ДДС

HL69/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:273,14 лв без ДДС

HL69/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.5 l/s

Препоръчителна цена:273,14 лв без ДДС

HL69H/1

Воронка DN110 с битумна мембрана за саниране дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:339,50 лв без ДДС

HL69H/7

Воронка DN75 с битумна мембрана, за саниране на покриви, ...

Препоръчителна цена:339,50 лв без ДДС

HL69P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:273,14 лв без ДДС

HL69P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:273,14 лв без ДДС

HL62F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:173,01 лв без ДДС

HL62F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:173,01 лв без ДДС

HL64P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за използваем ...

Препоръчителна цена:281,56 лв без ДДС

HL64P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:281,56 лв без ДДС

HL64F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:260,86 лв без ДДС

HL64F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:260,86 лв без ДДС

HL64.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:502,36 лв без ДДС