ГОЛЕМИ ПОДОВИ СИФОНИ - PERFEKT - до 52 м²

HL606.1W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, рамка и реш. от ...

Препоръчителна цена:400,81 лв без ДДС

HL606.1W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор, рамка и реш. от ...

Препоръчителна цена:400,81 лв без ДДС

HL606LW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:264,09 лв без ДДС

HL606LW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:264,09 лв без ДДС

HL606SW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с решетка от неръждаема стомана, ...

HL606SW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с решетка от неръждаема стомана, ...

HL606W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с решетка от чугун, воден ...

Препоръчителна цена:269,26 лв без ДДС

HL606W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с решетка от чугун, воден затвор

Препоръчителна цена:269,26 лв без ДДС

HL616.1HW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:587,61 лв без ДДС

HL616.1HW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:587,61 лв без ДДС

HL616.1W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:453,62 лв без ДДС

HL616.1W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от чугун

Препоръчителна цена:453,62 лв без ДДС

HL616HLW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:492,78 лв без ДДС

HL616HLW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:492,78 лв без ДДС

HL616HSW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

HL616HSW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

HL616HW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:502,35 лв без ДДС

HL616HW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от чугун

Препоръчителна цена:502,35 лв без ДДС

HL616LW/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и с решетка от ...

Препоръчителна цена:329,04 лв без ДДС

HL616LW/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор

Препоръчителна цена:329,04 лв без ДДС

HL616SW/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и решетка от ...

HL616SW/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор, и решетка от ...

HL616W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, като HL616/1, но с воден затвор, ...

Препоръчителна цена:335,44 лв без ДДС

HL616W/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор

Препоръчителна цена:335,44 лв без ДДС