ГОЛЕМИ ПОДОВИ СИФОНИ - PERFEKT - пластмаса, PP

HL605L

PERFEKT-подов сифон DN110 с клапа, решетка от пластмаса

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL605LW

PERFEKT-подов сифон DN110 с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL606L/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с клапа, решетка от пластмаса

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL606L/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с клапа, решетка от пластмаса

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL606LW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL606LW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:293,77 лв без ДДС

HL615HL

PERFEKT-подов сифон DN110 с клапа, решетка от пластмаса ...

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL615HLW

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL615L

Подов сифон PERFEKT, DN110 с клапа и решетка от пластмаса ...

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС

HL615LW

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС

HL616HL/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с клапа и решетка от пластмаса

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL616HL/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с клапа и решетка от пластмаса

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL616HLW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL616HLW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:548,17 лв без ДДС

HL616L/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с клапа против миризми и с ...

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС

HL616L/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с клапа против миризми и с ...

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС

HL616LW/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и с решетка от ...

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС

HL616LW/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор

Препоръчителна цена:366,02 лв без ДДС