КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ - Капкоуловител

HL20

Капкоуловител 6/4"с скоба за тръбата

Препоръчителна цена:38,98 лв без ДДС

HL21

Капкоуловител DN32 с воден затвор

Препоръчителна цена:32,11 лв без ДДС