ДУШ-ДИЗАЙН - In Floor - хигиеничен мин. 65мм

HL53KF

Тяло на душ-канал InFloor, НИСКО, строителна дълбочина ...

Препоръчителна цена:385,13 лв без ДДС

HL53KFC

Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, НИСКО, DN40

Препоръчителна цена:940,80 лв без ДДС

HL53KF.2

Тяло на душ-канал InFloor Duo, НИСКО, 2x DN40

Препоръчителна цена:684,89 лв без ДДС