ДУШ-ДИЗАЙН - С вертикално оттичане

HL50FV.0/60

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1200,47 лв без ДДС

HL50FV.0/70

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1237,82 лв без ДДС

HL50FV.0/80

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1331,33 лв без ДДС

HL50FV.0/90

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1368,54 лв без ДДС

HL50FV.0/100

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1447,87 лв без ДДС

HL50FV.0/110

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1485,40 лв без ДДС

HL50FV.0/120

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1555,47 лв без ДДС

HL50FV.0/130

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1872,91 лв без ДДС

HL50FV.0/140

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2442,20 лв без ДДС

HL50FV.0/150

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2509,02 лв без ДДС

HL50FV.0/160

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2575,88 лв без ДДС

HL50FV.0/170

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2642,73 лв без ДДС

HL50FV.0/180

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2709,58 лв без ДДС

HL50FV.0/190

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2776,40 лв без ДДС

HL50FV.0/200

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2843,26 лв без ДДС

HL50FV.0/210

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2910,08 лв без ДДС

HL53KV

Тяло на душ-канал InFloor, DN50, вертикално

Препоръчителна цена:545,80 лв без ДДС

HL53KVC

Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50

Препоръчителна цена:1168,13 лв без ДДС