ДУШ-ДИЗАЙН - дълбок мин. 68мм

HL50FU.0/60

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1048,67 лв без ДДС

HL50FU.0/70

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1082,42 лв без ДДС

HL50FU.0/80

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1188,65 лв без ДДС

HL50FU.0/90

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1225,43 лв без ДДС

HL50FU.0/100

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1300,88 лв без ДДС

HL50FU.0/110

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1336,63 лв без ДДС

HL50FU.0/120

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1403,16 лв без ДДС

HL50FU.0/130

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1872,97 лв без ДДС

HL50FU.0/140

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2442,26 лв без ДДС

HL50FU.0/150

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2509,11 лв без ДДС

HL50FU.0/160

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2575,96 лв без ДДС

HL50FU.0/170

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:2642,80 лв без ДДС

HL50FU.0/180

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2709,66 лв без ДДС

HL50FU.0/190

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2776,50 лв без ДДС

HL50FU.0/200

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2843,35 лв без ДДС

HL50FU.0/210

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2910,17 лв без ДДС

HL50FU.0/100.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:1962,81 лв без ДДС

HL50FU.0/110.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/120.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/130.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/90.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:1873,71 лв без ДДС