ДУШ-ДИЗАЙН - дълбок мин. 68мм

HL50FU.0/60

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:970,99 лв без ДДС

HL50FU.0/70

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1002,24 лв без ДДС

HL50FU.0/80

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1100,60 лв без ДДС

HL50FU.0/90

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1134,65 лв без ДДС

HL50FU.0/100

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1204,51 лв без ДДС

HL50FU.0/110

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1237,62 лв без ДДС

HL50FU.0/120

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1299,22 лв без ДДС

HL50FU.0/130

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1734,23 лв без ДДС

HL50FU.0/140

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2261,35 лв без ДДС

HL50FU.0/150

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2323,25 лв без ДДС

HL50FU.0/160

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2385,15 лв без ДДС

HL50FU.0/170

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:2447,04 лв без ДДС

HL50FU.0/180

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2508,94 лв без ДДС

HL50FU.0/190

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2570,84 лв без ДДС

HL50FU.0/200

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2632,73 лв без ДДС

HL50FU.0/210

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2694,60 лв без ДДС

HL50FU.0/100.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:1817,42 лв без ДДС

HL50FU.0/110.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/120.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/130.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

HL50FU.0/90.2

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:1734,92 лв без ДДС