ДУШ-ДИЗАЙН - дълбок мин. 68мм

HL50FU.0/60

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:942,71 лв без ДДС

HL50FU.0/70

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:973,05 лв без ДДС

HL50FU.0/80

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1068,54 лв без ДДС

HL50FU.0/90

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1101,61 лв без ДДС

HL50FU.0/100

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1169,43 лв без ДДС

HL50FU.0/110

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1201,58 лв без ДДС

HL50FU.0/120

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1261,38 лв без ДДС

HL50FU.0/130

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1683,72 лв без ДДС

HL50FU.0/140

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2195,49 лв без ДДС

HL50FU.0/150

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2255,59 лв без ДДС

HL50FU.0/160

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2315,68 лв без ДДС

HL50FU.0/170

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:2375,77 лв без ДДС

HL50FU.0/180

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2435,87 лв без ДДС

HL50FU.0/190

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2495,96 лв без ДДС

HL50FU.0/200

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2556,05 лв без ДДС

HL50FU.0/210

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2616,12 лв без ДДС