Имейл

hlbg.com@gmail.com

Отводняване на тераси от HL

При малките допустими височини на подовите конструкции на повечето тераси често съществува и условието оттичането на водоприемника да става хоризонтално. Тогава важен критерий е подовият водоприемник да бъде с минимална дълбочина.

Едновременно с това изискването е и да бъде хидроизолирана замазката над бетонната конструкция.

HL дава решение на тези изисквания с подовия сифон за тераси от серията HL90. Монтажната му дълбочина на тялото на сифона е само 57 мм. Ако е нeобходимо и да се спрат каналните миризми, в случай, че сифонът се зауства в уличната канализационна мрежа, този сифон се предлага и със суха клапа като HL90.2.
При необходимост от отводняване на по-големи покривни площи с хоризонтално отвеждане на дъждовната вода, HL разработиха терасен водоприемник от серията HL5100T. Той е около 4 пъти по-мощен от HL90.

И двете серии водоприемници позволяват свързване чрез съответните гарнитури към алтернативна обмазана хидроизолация, както и към известните мембранни хидроизолации като PVC, TPO, битумни. Често декинг-настилките за тераси изискват използването на такъв тип хидроизолации. Специално за свързване към битумните хидроизолации, HL препоръчва водоприемникът да бъде снабден с предварително заварения в завода-производител битумен маншет. Това са моделите съответно HL90KH и HL5100TH.

Също и при двете серии водоприемници могат да се монтират нагревателни кабели, ако това е изискване. Монтажът на нагревателния комплект се прави предварително, преди полагането на водоприемника в замазката.
HL – тераса, подов сифон – екстремно нисък (57 мм в замазката), свързване към хидроизолацията под плочките. Отводнителен дебит 0,57 I/s (HL90.2=0,5 I/s)

Архитектурен детайл – HL5100TH-плътна фуга.pdfHL5100TH, плътна фуга.dwg.

1. Носеща конструкция.
2. Парозащита (битумна мембрана с AL слой или РЕ фолио (залепени снадки).
3. Топлоизолация (XPS).
4. Разделящ слой (РЕ мембрана, не е свързана със сифона).
5. Замазка за наклон минимум 1°.
6. Хидроизолация (мазана на цим. основа, свързана е със сифона).
7. Лепило.
8. Керамични плочки.
9. HL90 подов сифон, странично оттичане (без клапа, само със сито). Екстремно нисък, опция HL90.2 – със суха, незамръзваща клапа.
10. HL83.M изолационна гарнитура с неръждаем притискащ пръстен и маншент Montaplast B, за свързване с циментова хидроизолация.
11. Наставка с неръждаема решетка 115х115 mm. Пластмасова рамка 121х121 mm.

Опции:
HL90 – 3000 сифон с наставка с неръждаема рамка 121х121 mm
HL82 – комплект нагревател, саморегулиращ се, max. 18 W / 220V

Необходимо потъване на сифона в замазката – около 7 mm.

Забележка 1: Тялото на сифона задължително се свързва с алтернативната хидроизолация чрез изолационната гарнитура. Тялото на сифона се бетонира в замазката на ниво 7 мм под нея. За целта се използва шаблона от комплекта на сифона. Гуменият уплътнителен пръстен между тялото на сифона и наставката не се монтира. Така се освобождава път за второто ниво на дренаж.

Забележка 2: За затопляне на сифона против залеждане се използва и отоплителен кабел: HL82 (монтира се предварително около сифонното тяло), 230 V / 18 W, саморегулиращ се, с удължен кабел 0,8 м. Свързване със захранването – в ел. кутия под покривната конструкция, в ел. табло на сградата – към автоматичен предпазител – “С” характеристика и дефектнотокова защита 30 мА / 100 m/s.