Имейл

hlbg.com@gmail.com

HL635N – ревизионна и дренажна шахта за озеленени, филцови покриви и покривни тераси

Озеленен топъл покрив

Новата ревизионна и дренажна шахта HL635N осигурява лесен и сигурен достъп до водоприемника на покрива, терасата или паркинга за поддръжка и почистване, когато е необходимо. Шахтата се поставя над водоприемника и ако е необходимо, просто се скъсява до желаната височина с трион или ъглошлайф (флекс). С оригиналната дължина 20 см е възможно дори интензивно озеленяване без допълнителен елемент за удължаване. За по-високи почвени слоеве шахтата може да бъде удължена с още 15 см дотолкова, колкото е необходимо с помощта на удължителния елемент HL636N. Достатъчно големи странични отвори, които са подредени един до друг, но разместени по височина, гарантират ретензия или контрол за акумулирането на дъждовната вода във всяка ситуация..

Озеленени покриви

Озеленените покриви не само радват окото и повишават качеството на живот, но и имат важен принос за природата и опазването на околната среда. Водата се задържа на покрива и не натоварва много канализационната мрежа, прахът и шумът се филтрират и температурните разлики се изравняват. В допълнение, зелените покриви предлагат на животните и растенията едно заместващо местообитаване, това са само няколко от предимствата на озеленените покриви.

Озеленен ретензионен покрив

При проектирането и изпълнението на озеленените покриви изискването за отводняване се увеличава за разлика от конвенционалните покривни конструкции без надстройващи слоеве. Тук е важно отводнителите на покрива да се поддържат свободни от корени, листа, филц, субстрат или почва, за да се гарантира, че дъждовната вода се оттича правилно.

Озеленен покрив с обърната покривна конструкция

Паркинги

Ревизионната и дренажна шахта HL635N е фабрично снабдена  с пластмасова входна решетка с винтове и е особено подходяща за озеленени и филцови покривни площи. HL635N.0 (версия без капак) в комбинация с поцинкована стоманена решетка HL0635N.2 може да се използва върху площи с високи изисквания за натоварване L15 (макс. 1.5 t). Друг тип капак е HL0635N.3, който е затворен пластмасов капак (без шлицови отвори в него), особено подходящ е за ретензионни покриви със задържане на дъждовна вода.