Имейл

hlbg.com@gmail.com

HL вентилация на сградната канализация – Част 2

Хоризонтални отклонения към местата за отводняване

В допълнение към вертикалните водосточни тръби, са необходими и хоризонтални свързващи тръби, които правят връзка към съответните отточни места (например подов сифон, клозетно седало, мивка и др.). При дължина на тази тръба над 4 м – т.е. разстояние 4 м между отточното място и водосточната тръба (не по права линия, а взети заедно всички тръбни сегменти) – тази хоризонтална тръба трябва да се „вентилира“. Като напомняне: Вентилацията е необходима, защото оттичащата вода създава вакуум, който може да изсмуче водата в сифоните, например в тоалетната или банята, и така каналните газове впоследствие да навлязат в жилищното пространство.

Има два начина как да се реши вентилацията за хоризонталните отклонения. Първият е с така наречената вторична вентилация. Това става чрез допълнителни вентилационни тръби, които се „вентилират“ обратно във вертикалната канализационна тръба на същия етаж. По този начин всички хоризонтални отточни тръби се захранват с въздух от вентилираната вертикална тръба, за избягване на  вакуум в тръбната система. Такава вентилация обаче е сложна и изисква повече труд и материали. По-простото решение е монтирането на въздушник за тръби. Според точката на свързване има различни тръбни въздушници, но всички те следват един и същ основен принцип: Въздушникът за тръби е всъщност вентилационен клапан, който при високо налягане не допуска каналните газове да излязат през него, но се отваря само при вакуум и доставя въздух в тръбната система.

При повишено налягане в системата, вентилационния клапан е абсолютно затворен. Канални газове не излизат.

При вакуум в системата, вентилационния клапан се отваря. Постъпилият въздух изравнява налягането и водата в сифоните се запазва.

Кой въздушник (вентилационен клапан) за тръби трябва да бъде монтиран?

Целта на въздушникът е да се предотврати изсмукването на водата от сифоните и по този начин миризмите от канализацията да не навлизат в жилищното пространство. Често въздушниците погрешно се смятат за решаващи проблеми от каналните миризми. Всъщност ранното планиране може да предотврати оплаквания и проблеми по-късно. Както вече споменахме, стандартът ÖNORM EN 12056-2:2000 предписва вентилация при хоризонтални тръби над 4 м.

Има различни варианти за инсталиране на въздушник за канализационни тръби:
Въздушник за хоризонтални отклонения или за единични отточни точки

Въздушниците, монтирани директно върху хоризонталните канализационни отклонения, предотвратяват изсмукването на водата в отводнителните точки и по този начин се предотвратяват неприятните миризми.

Въздушникът трябва да се монтира до точката на отводняване, която е най-отдалечена от вертикалния канализационен клон (виж схема 6).

Конвенционалните тръбни въздушници, като напр. HL900N, могат да се използват в подпокривното пространство или в сутерен.

В банята се препоръчват скрити въздушници за тръби (като напр. HL905N), тъй като те се инсталират в стената и следователно визуално са по-привлекателни. Виж схема 6 в средата.

Схема 6: Вертикален канализационен клон и хоризонтални отклонения

Въздушници към сифони за кухня и баня

В случай на проблем, въздушниците също могат да бъдат монтирани директно в засегнатите дренажни точки (например кухненски сифон). HL904 или HL903 са подходящи за това. Благодарение на малкия си размер, тези въздушниците могат лесно да бъдат поставени под мивка в банята или в кухнята. Вижте схема 6 долу.

Почистване и поддръжка

Вентилационните клапани трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да могат да бъдат почистени или заменени лесно. За да функционират правилно, трябва да се осигури достатъчно достъп на въздух от околното помещение. Щом няма неприятни миризми от канализацията през сифона или клапана, тогава се приема, че те функционират правилно.

Заключение
Правилното отвеждане на отпадъчните води в мащабни проекти изисква добре обмислена дренажна система. Научете повече за прилагането на техники за вентилация, както и съответните стандарти в нашата зона download. Там ще намерите практични примери за изчисления и основна информация от каталога на HL, които ще ви помогнат да реализирате успешно проектите си и да избегнете нежелани странични ефекти, като допуск на миризма или рискове за здравето.