Имейл

hlbg.com@gmail.com

HL – сифони за климатик, климатизация и вентилация

Често при планирането на канализационни съоръжения се пренебрегва свързването на тръбите зa конденз или за предпазни вентили от бойлери към канализационната мрежа.

Правилното отвеждане и сифониране на тази кондензна вода в много случаи се предоставя на творчеството на инсталатора, а това съответно предразполага и към грешки. При отводняване на малки количества отпадна вода се появяват различни проблеми, които могат да бъдат решени още при фазата на проектиране с продуктите на HL, разработени за тази цел.

Защита срещу канални миризми

HL138 – сифонът за вграждане в стена спира каналните миризми, когато кондензната вода се оттича в канализацията.

При по-дълъг срок на неизползване на уреди, свързани към канализацията, водата във водния затвор на сифона може да изсъхне. Поради това е нужен допълнителен механизъм срещу канални миризми (напр.HL136N, HL136.3, HL138, HL138(H) и HL21).

Самопочистване

Сифони, които се използват при отвеждането на малки количества вода (кондензна или от предпазни вентили за отопление или за гореща битова вода) са проблемни именно поради този нисък воден дебит и ниската скорост на водата, защото тук липсва самопочистващия ефект при традиционния сифон.

Поддръжка/Почистване

При монтаж в стената (HL138(H)) трябва да има осигурен достъп през ревизионния отвор до сифона и отточните тръби. Колко често ще се ревизира, зависи от вида и интензивността на праховите частици във въздуха на помещението.

Разлики в налягането при централна вентилационна или климатизационна система в сградата

Тогава сифонът трябва да бъде конструиран така, че при възникване на вакуум в инсталацията да не се засмуква въздух от помещението. Също така и при възникване на повишено налягане не трябва да излизат канални газове от климатичния уред.

HL136NT: спира засмукването на въздуха от помещението във вентилационната/климатична инсталация. Подходящ е за вакуум до 1300 Паскала (13 см воден стълб). Сифонът е прозрачен, за да може да се наблюдава нивото на кондензната вода в него.

HL136.2: подходящ е както за повишено налягане, така и за вакуум до 2800 Паскала (28 см воден стълб.) Този сифон има две важни предимства: прозрачна тръба за контрол на водното ниво в него и допълнителен вход за пълнене с вода, обезопасен с възвратна клапа.