Имейл

hlbg.com@gmail.com

РЕАЛЕН МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ КЪМ АЛТЕРНАТИВНА ОБМАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ. Сифон за ТЕРАСИ/БАНИ HL90(Pr)(сифон) + HL83.M(гарнитура за обмазана хидроизолация)