HL препоръчва да се прави водна проба на хидроизолацията за да се гарантира водоплътност. Във видеото е показан пример на открита тераса с битумна хидроизолация. Пробата се прави с удължител, водоплътно свързан към тялото на сифона и отворен отгоре за аварийно преливане