Монтаж на линеен сифон за баня В РАВНИНАТА HL50F, дължина от 50см до 2м (на капака)