HL905 Венитлационна (противовакуумна) клапа за вентилация на хоризонталните, както и единични и колекторни тръбни отводни отклонения, МОНТАЖ