ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ

 

СПЕЦИАЛЕН САЙТ САМО С ДЕТАЙЛИ ЗА СВАЛЯНЕ НА DXFPDF: hl.blucina.net

ДЕТАЙЛИ ЗА СВАЛЯНЕ НА БЪЛГАРСКИ НА DXFPDF: hl-bg.bg/downloads.html (намират се в страницата по-надолу)

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА BIM ДЕТАЙЛИ: hl.at/bg/downloads


Внимание: връзката на водоприемника с канализац. тръба се изпълнява само през муфа с гумено уплътнение!