ГОЛЕМИ ПОДОВИ СИФОНИ - PERFEKT - до 2,10 l/s

HL606.1W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, рамка и реш. от ...

Препоръчителна цена:389,13 лв без ДДС

HL606.1W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор, рамка и реш. от ...

Препоръчителна цена:389,13 лв без ДДС

HL606LW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:256,40 лв без ДДС

HL606LW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор, решетка от ...

Препоръчителна цена:256,40 лв без ДДС

HL606SW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с решетка от неръждаема стомана, ...

HL606SW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с решетка от неръждаема стомана, ...

HL606W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с решетка от чугун, воден ...

Препоръчителна цена:261,41 лв без ДДС

HL606W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с решетка от чугун, воден затвор

Препоръчителна цена:261,41 лв без ДДС

HL616.1HW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:570,50 лв без ДДС

HL616.1HW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:570,50 лв без ДДС

HL616.1W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:440,41 лв без ДДС

HL616.1W/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от чугун

Препоръчителна цена:440,41 лв без ДДС

HL616HLW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:478,42 лв без ДДС

HL616HLW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:478,42 лв без ДДС

HL616HSW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

HL616HSW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от ...

HL616HW/1

PERFEKT-подов сифон DN110, с воден затвор и решетка от ...

Препоръчителна цена:487,72 лв без ДДС

HL616HW/5

PERFEKT-подов сифон DN160, с воден затвор и решетка от чугун

Препоръчителна цена:487,72 лв без ДДС

HL616LW/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и с решетка от ...

Препоръчителна цена:319,45 лв без ДДС

HL616LW/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор

Препоръчителна цена:319,45 лв без ДДС

HL616SW/1

Подов сифон PERFEKT, DN110 с воден затвор и решетка от ...

HL616SW/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор, и решетка от ...

HL616W/1

PERFEKT-подов сифон DN110, като HL616/1, но с воден затвор, ...

Препоръчителна цена:325,67 лв без ДДС

HL616W/5

Подов сифон PERFEKT, DN160 с воден затвор

Препоръчителна цена:325,67 лв без ДДС