ДУШ-ДИЗАЙН - С вертикално оттичане

HL50FV.0/60

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1047,74 лв без ДДС

HL50FV.0/70

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1080,34 лв без ДДС

HL50FV.0/80

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1161,95 лв без ДДС

HL50FV.0/90

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1194,43 лв без ДДС

HL50FV.0/100

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1263,66 лв без ДДС

HL50FV.0/110

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1296,42 лв без ДДС

HL50FV.0/120

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1357,57 лв без ДДС

HL50FV.0/130

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:1634,63 лв без ДДС

HL50FV.0/140

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2131,49 лв без ДДС

HL50FV.0/150

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2189,81 лв без ДДС

HL50FV.0/160

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2248,16 лв без ДДС

HL50FV.0/170

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2306,51 лв без ДДС

HL50FV.0/180

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2364,85 лв без ДДС

HL50FV.0/190

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2423,17 лв без ДДС

HL50FV.0/200

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2481,52 лв без ДДС

HL50FV.0/210

Неръждаем душ-канал без капак, вертикално оттичане, за ...

Препоръчителна цена:2539,84 лв без ДДС

HL53KV

Тяло на душ-канал InFloor, DN50, вертикално

Препоръчителна цена:476,36 лв без ДДС

HL53KVC

Тяло на душ-канал InFloor CeraDrain, DN50

Препоръчителна цена:1019,51 лв без ДДС