ДУШ-ДИЗАЙН - дълбок мин. 68мм

HL50FU.0/60

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:915,25 лв без ДДС

HL50FU.0/70

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:944,71 лв без ДДС

HL50FU.0/80

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1037,42 лв без ДДС

HL50FU.0/90

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1069,52 лв без ДДС

HL50FU.0/100

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1135,37 лв без ДДС

HL50FU.0/110

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1166,58 лв без ДДС

HL50FU.0/120

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1224,64 лв без ДДС

HL50FU.0/130

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:1634,68 лв без ДДС

HL50FU.0/140

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2131,54 лв без ДДС

HL50FU.0/150

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2189,89 лв без ДДС

HL50FU.0/160

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2248,23 лв без ДДС

HL50FU.0/170

Особено нисък неръждаем душ-канал без капак, за равнинен ...

Препоръчителна цена:2306,57 лв без ДДС

HL50FU.0/180

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2364,92 лв без ДДС

HL50FU.0/190

Особено нисък неръждаем душ-канал 68 мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2423,26 лв без ДДС

HL50FU.0/200

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2481,60 лв без ДДС

HL50FU.0/210

Особено нисък неръждаем душ-канал 68мм, без капак, за ...

Препоръчителна цена:2539,92 лв без ДДС