РЕВИЗИЯ ЗА ВЪНШНИ ВОДОСТОЦИ


HL660/2

Водосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, ...

HL660/2-80

Водосточно канално казанче също като HL660, но свързване ...

HL660E

Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125 с долно ...

HL600N

Нова Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125

HL600NHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

HL600NGHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

HL600NG

Ревизии за водосточни тръби DN110/125; видими части от ...

HL601I

Индивидуална наставка за HL600N/HL600NHO за запълване с ...

Top