РЕВИЗИЯ ЗА ВЪНШНИ ВОДОСТОЦИ


HL600

Водосточно канално казанче DN110, отточна тръба на шарнирна ...

HL600/2

Водосточно канално казанче DN125, отточна тръба на шарнирна ...

HL660/2

Водосточно канално казанче MINIMAX DN110/125, ...

HL660/2-80

Водосточно канално казанче също като HL660, но свързване ...

HL660G

Ревизия за водосточна тръба MINIMAX, за входни тръби ...

HL660E

Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125 с долно ...

HL600N

Нова Ревизия за външни водосточни тръби DN110/125

HL600NHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

HL600NGHO

Ревизия за външни водосточни тръби, вход DN110, с ревизонен ...

Top