ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Без свързване с хидроизолация

HL350

Удължителен елемент d 145мм, с височина 155мм за серии ...

Top