ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Еластична хидроизолация до 2 мм

HL62.1/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен и с вграден нагревател за ...

HL62.1/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен и с вграден нагревател за ...

HL62.1/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен и с вграден нагревател за ...

HL62.1/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен и с вграден нагревател за ...

HL62.1B/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен и с ел. нагревател, за ...

HL62.1B/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен и с ел. нагревател, за ...

HL62.1B/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен и с ел. нагревател, за ...

HL62.1B/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен и с ел. нагревател, за ...

HL62/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен, за неизползваем ...

HL62/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен, за неизползваем ...

HL62/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен, за неизползваем ...

HL62/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен, за неизползваем ...

HL62B/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен, за използваем ...

HL62B/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен, за използваем ...

HL62B/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен, за използваем ...

HL62B/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен, за използваем ...

HL63.1/1

Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО" (за вграждане в ...

HL63.1/2

Воронка като HL63.1, но DN125, дебит 12.2 l/s

HL63.1/7

Воронка като HL63.1, но DN75, дебит 8.6 l/s

HL63/1

Воронка DrainBoх DN110, тип "ВАРИО" (за вграждане в ...

Top