ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - С вграден ел.нагревател

HL62.1Safe/1

Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/2

Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/5

Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/7

Аварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1PSafe/1

Аварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/2

Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/5

Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/7

Аварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/7

Аварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL64.1Safe

Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, ...

HL64.1HSafe

Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, ...

HL64.1PSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо ...

HL64.1PSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, ...

HL64.1FSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, ...

Top