ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - TPO/FPO хидроизолация

HL62FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62FSafe/7

Аварийна воронка DN75 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62.1FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/7

Аварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL64FSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP и ...

HL64FSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP и ...

HL64.1FSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърд PP, ...

HL64.1FSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърд PP, ...

HL64FPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от РР и ...

Top