ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - PVC хидроизолация

HL62PSafe/1

Аварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/2

Аварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/5

Аварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/7

Аварийна воронка верткална DN75, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62.1PSafe/1

Аварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/2

Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/5

Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/7

Аварийна воронка DN75 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL64PSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо PVC ...

HL64PSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC ...

HL64.1PSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с маншет от твърдо ...

HL64.1PSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с маншет от твърдо PVC, ...

HL64PPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от ...

Top