ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Битумна хидроизолация

HL62HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL64HSafe

Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и ...

HL64.1HSafe

Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет, ...

HL64HPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет ...

Top