ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Вертикално

HL62Safe/1

Аварийна воронка DN110 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62Safe/2

Аварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62Safe/5

Аварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62Safe/7

Аварийна воронка DN75 с преливен ръб, регулируем по височина

HL62.1Safe/1

Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/2

Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/5

Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/7

Аварийна воронка DN75 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62PSafe/1

Аварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/2

Аварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/5

Аварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/7

Аварийна воронка верткална DN75, с маншет от твърдо PVC, ...

Top