ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - до 270 м² при диаметри DN125

HL62Safe/2

Аварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62.1Safe/2

Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62PSafe/2

Аварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62.1PSafe/2

Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62.1FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

Top