ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - до 300 м² при диаметри DN125, DN160

HL62Safe/2

Аварийна воронка DN125 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62Safe/5

Аварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62.1Safe/2

Аварийна воронка DN125 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/5

Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/2

Аварийна воронка DN125 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62PSafe/2

Аварийна воронка верткална DN125, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/5

Аварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62.1PSafe/2

Аварийна воронка DN125 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/5

Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62.1FSafe/2

Аварийна воронка DN125 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL64HPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с битумен маншет ...

HL64PPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с маншет от ...

HL64FPowerSafe

Аварийна воронка POWER хоризонтална DN75, с фланец от РР и ...

Top