ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - до 8,0 l/s при диаметри DN110, DN160

HL62Safe/1

Аварийна воронка DN110 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62Safe/5

Аварийна воронка DN160 с преливен ръб, регулируем по ...

HL62.1Safe/1

Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62.1Safe/5

Аварийна воронка DN160 с електро-нагревател и преливен ръб, ...

HL62HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/5

Аварийна воронка DN160 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62PSafe/1

Аварийна воронка верткална DN110, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/5

Аварийна воронка верткална DN160, с маншет от твърдо PVC, ...

HL62.1PSafe/1

Аварийна воронка DN110 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62.1PSafe/5

Аварийна воронка DN160 с PVC-маншет, електро-нагревател и ...

HL62FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62.1FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

Top