ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - до 9,0 l/s при диаметри DN75, DN110

HL62Safe/1

Аварийна воронка DN110 с притискащ пръстен

HL62Safe/7

Аварийна воронка DN75 с притискащ пръстен

HL62.1Safe/1

Аварийна воронка DN110 с електро-нагревател и притискащ ...

HL62.1Safe/7

Аварийна воронка DN75 с електро-нагревател и притискащ ...

HL62HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет и преливен ръб, ...

HL62.1HSafe/1

Аварийна воронка DN110 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62.1HSafe/7

Аварийна воронка DN75 с битумен маншет, електро-нагревател ...

HL62PSafe/1

Аварийна воронка верткална DN110, с фланец от твърдо PVC, ...

HL62PSafe/7

Аварийна воронка верткална DN75, с фланец от твърдо PVC, ...

HL62.1PSafe/1

Аварийна воронка DN110 с PVC-фланец, електро-нагревател

HL62.1PSafe/7

Аварийна воронка DN75 с PVC-фланец, електро-нагревател

HL62FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62FSafe/7

Аварийна воронка DN75 с маншет от РР и преливен ръб ...

HL62.1FSafe/1

Аварийна воронка DN110 с маншет от РР, електро-нагревател и ...

HL62.1FSafe/7

Аварийна воронка DN75 с маншет от РР, електро-нагревател

HL64HSafe

Аварийна воронка хоризонтална DN75/110, с битумен маншет и ...

HL64.1HSafe

Аварийна воронка DN75/110, с битумен маншет, ...

HL64PSafe/1

Аварийна воронка хоризонтална DN110, с фланец от твърдо PVC

HL64PSafe/7

Аварийна воронка хоризонтална DN75, с фланец от твърдо PVC

Top