ПОДОВЕ ИНТЕРИОРНИ - до 0,35 l/s

HL510NPr

Подов сифон DN40/50, странично оттичане, с воден затвор ...

HL510NPr-3000

Подов сифон, DN40/50, странично оттичане, воден затвор ...

HL90Pr

Подов сифон за баня, уникално нисък(6,9 см), DN40/50, ...

HL90Pr-3000

Подов сифон за баня, уникално нисък(6,9 см) с наставката, ...

Top