HL800P

Тръбен преход с PVC-маншет за тръби DN110/125/160 - връзка с PVC хидроизолация

решението за сухи сутерени

Приложение:

За хидроплътна връзка между тръба, прокарана през стена на сутерен и сградната PVC хидроизолация, за защита срещу почвена влага в съответствие с DIN18195-4. По принцип всички конструктивни елементи на сградите, които контактуват с почвата трябва да се
хидроизолират срещу влага с битумни мембрани,
PVC или други подходящи покрития.

·       Водоустойчив е до максимално отклонение от +/- 10% от правия ъгъл.

·       Тестван е за водоплътност до 6 м воден стълб (0,6 bar), а също и за вода под налягане.

 

 

Top