За светли отвори Ø90 mm - HL520F / HL520F.0

               Сифонът се отличава с:

- един от най-високите дебити в този клас.
- минимална монтажна дълбочина от 73мм,
- водния си затвор от 50мм (сътветства на
   нормите)
- свободен достъп до канализационната
   тръба
- хоризонтално и вертикално включване
- дебит - от 0,6 до 0,8 l/s

 HL520F.0 може да се окомплектова с
                   капачка в друг цвят:
- жълт полиран месинг, бяла, златна

     HL520F – най-високия стандарт за 
                        професионалните инсталатори

 

 

Top